Landelijk debat ons onderwijs 2032 (2)

De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Steeds vaker constateren we dat het huidige onderwijs niet langer aansluit bij de wensen van morgen. Ook zal de arbeidsmarkt andere eisen gaan stellen. De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen die in staat zijn zich nieuwe kennis en ontwikkelingen snel eigen te maken. Hoe kunnen basisscholen en middelbare scholen leerlingen op die uitdagingen voorbereiden?

Dit was de inleidende tekst op het debat #onderwijs2032. Eerder beschreef ik de aanleiding voor deze avond al. Wat zullen we vanavond allemaal gaan bespreken? Ik ben benieuwd, al de hele dag heb ik gepraat over de toekomst van het onderwijs en scholen voor de toekomst. Persoonsvorming van leerlingen Tijdens de avond praten we over onder andere ‘persoonsvorming’ van leerlingen. Natuurlijk wil ik bij dat onderwerp meepraten….en achteraf over bloggen. Maar wat wil ik dan achteraf bloggen?

Lees verder

Advertenties

Landelijk debat Ons Onderwijs 2032

De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Steeds vaker constateren we dat het huidige onderwijs niet langer aansluit bij de wensen van morgen. Ook zal de arbeidsmarkt andere eisen gaan stellen. De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen die in staat zijn zich nieuwe kennis en ontwikkelingen snel eigen te maken. Hoe kunnen basisscholen en middelbare scholen leerlingen op die uitdagingen voorbereiden?

Die tekst vond ik op de website van Bazalt. De tekst is onderdeel van de uitnodiging voor het landelijk debat “Ons Onderwijs 2032”, dat op 28 mei wordt gehouden in onder andere Vlissingen. Ik ontving de uitnodiging alweer enige tijd geleden via verschillende kanalen, waaronder één van de collega’s. “Je gaat er toch wel heen, Riaan? Het is ook voor onze pabo belangrijk”. “Natuurlijk, ga je mee?”

Het programma liegt er niet om: Eerst de prikkelende stellingen en daarna een debatronde, verdeeld over drie groepen.Capturebazalt01

Nogmaals lees ik het programma. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze drie onderwerpen linken aan de drie functies van goed onderwijs, zoals Biesta ze noemt. Ik ben benieuwd hoe dat op de avond zelf zal gaan. Gaan we in groepen in dialoog en kiest iedere groep één onderwerp, of gaat er gerouleerd worden? Eigenlijk hoop ik van alledrie de onderwerpen iets mee te krijgen. Als dat niet zo is, moet ik gaan kiezen. En dan kies ik voor debat III, persoonsvorming. Ik denk dat ik in dat debat goed kan bijdragen vanuit het project “Leren voor het leven“.

Het wordt vast een mooie avond!

 

Leren voor het leven: Een rondje langs de leerkrachten

In mijn vorige blogpost gaf ik aan, dat bij de leerkrachten een enorme flow ontstond. Iedereen was goed bezig, had een eigen ontwerp gemaakt voor lesactiviteiten en vertelde enthousiast over hoe dit gelopen was. De laatste stap die in het kader van het project ‘Leren voor het leven’ gezet moet gaan worden, is dat iedere leerkracht een case-study schrijft van zijn eigen ervaringen. Hiermee laat iedereen zien wat hij heeft gedaan en wat dat heeft opgeleverd. Het doel is dat anderen, in eerste instantie collega’s binnen de scholen van deze leerkrachten, zichzelf kunnen laten inspireren door deze zes leerkrachten.

Ervaringen
Toen mijn collega, projectleider binnen onze regio vertelde dat iedere leerkracht een case-study zou gaan schrijven, kreeg ik even de indruk dat niet iedereen dit even gemakkelijk zou gaan vinden. Want wat schrijf je op, waarmee begin je? Het leek niet direct een eenvoudig opgave, zeker niet binnen een tijd van vijf weken, met ook nog eens twee vakantieweken (meivakantie) in het basisonderwijs. Het moet in ieder geval iets zijn, waarin de eigen ervaringen goed boven tafel komen. Een mooi moment om ook mijn eigen masteronderzoek in het project te fietsen. Lees verder

Scholen voor de toekomst (2)

DOS-Plus heeft tot doel het versterken van de samenwerking tussen HZ-Pabo en basisscholen van zeven schoolbesturen in Zeeland: Radarscholen, Prisma, Onderwijsgroep Perspecto, Obase, Nobego, Archipel Scholen en Alpha Scholengroep. Onderliggende gedachte is dat met die versterking de opleiding van de aanstaande leraar en professionalisering van de startende, ervaren en excellente leraar nog beter wordt. In verschillende thema’s  wordt sinds 2014 aan deze versterking gewerkt. Op 22 april 2015 is de werkconferentie ‘Scholen voor de toekomst’ gehouden, een dag waarin de themagroepen eerst elkaar presenteren waar ze staan en daarna samen bouwstenen voor een toekomstvisie op het PO & Pabo in de regio ontwikkelen, bezien vanuit verschillende vraagstukken. Hieronder een impressie.

De werkconferentie is goed begonnen. Dat blijkt wel. Terwijl we uit de zaal lopen, hoor ik de mensen om me heen. Wat precies wordt gezegd, hoor ik niet, ik zie wel lachende gezichten, mensen die elkaar bevestigen. En… We lijken net brugklassers die de eerste dag op een nieuwe school rondlopen… Dat hotel lijkt wel een doolhof.

Lees verder

Scholen voor de toekomst (1)

DOS-Plus heeft tot doel het versterken van de samenwerking tussen HZ-Pabo en basisscholen van zeven schoolbesturen in Zeeland: Radarscholen, Prisma, Onderwijsgroep Perspecto, Obase, Nobego, Archipel Scholen en Alpha Scholengroep. Onderliggende gedachte is dat met die versterking de opleiding van de aanstaande leraar en professionalisering van de startende, ervaren en excellente leraar nog beter wordt. In verschillende thema’s  wordt sinds 2014 aan deze versterking gewerkt. Op 22 april 2015 is de werkconferentie ‘Scholen voor de toekomst’ gehouden, een dag waarin de themagroepen eerst elkaar presenteren waar ze staan en daarna samen bouwstenen voor een toekomstvisie op het PO & Pabo in de regio ontwikkelen, bezien vanuit verschillende vraagstukken. Hieronder een impressie. 

Iets voor drie uur, het is aardig druk in het Van der Valkhotel in Middelburg. Ruim honderd leerkrachten uit het basisonderwijs, pabostudenten en -docenten zijn bij elkaar om vandaag met elkaar na te denken over de toekomst van het professionaliseren van leerkrachten. Gesprekken zijn al gaande.

Dat belooft wat te worden.

Lees verder